top of page
Neiti Ranio
Etsi
  • Writer's pictureNeiti Raunio

Professori Juha Lavapuro syttyy perustuslaista

Päivitetty: 25. heinäk. 2020

Turun Yliopiston julkisoikeuden professori ja valtiosääntöoikeuden dosentti Juha Lavapuro ei väsy puhumaan perustuslaista. Toisinaan haastatteluissa Lavapuron titteliksi kirjoitetaan julkkisoikeuden professori, kahdella koolla.


Lainsäätäjäpiireissä Lavapuro onkin julkkis, sillä mies on yksi niistä viidestä asiantuntijasta, joita perustuslakivaliokunta säännöllisesti käyttää asiantuntijakuulemiseen.

Lavapuro kollegoineen nousi tapetille viime hallituksen säätäessä sote-uudistusta ja tiedustelulakia. Nimittipä silloinen puolustusministeri perustuslakiin perehtyneitä asiantuntijoita ”perustuslaki-talebaneiksi” väittäen näillä olevan liikaa valtaa tiedustelulain valmistelun yhteydessä.


Lavapuroa perustuslaissa viehättää ihmisten oikeudet ja vallan rajoittaminen, raamien asettaminen.


- Perustuslaissa on kyse ihmisten oikeudesta – heikompien suojasta. Laissa asetetaan yhteiskunnassa merkittävää julkista valtaa käyttäville raamit ja rajat, mitä saa tehdä. Demokratian ehtojen edellytys on, että demokraattiset päätökset kunnioittavat yksilön oikeuksia, toteaa Lavapuro.


Sanana ja terminä perustuslaki voi olla hieman puuduttava ja kaukainen, mutta kun sen tarkoitusta alkaa avaamaan, huomataan sen koskevan meitä kaikkia.


- Kun puhutaan valtiosäännöstä ja perustuslaista, puhutaan käytännössä perus- ja ihmisoikeuksista. Siis ihmisten oikeuksista ja demokratiasta. Esimerkiksi tiedustelulain yhteydessä tämä tarkoittaa meistä jokaisen oikeudesta yksityiseen.


Tiedustelulain valmistelu herätti paljon keskustelua julkisuudessa. Aiemmin käytettiin termiä kirjesalaisuus eli luottamuksellisten viestien salaisuus. Eihän kyse ole enää siitä, että kansalaisten kirjeitä avattaisiin, vaan netissä liikkuvien yksityisten viestien salauksesta. Perusoikeuksia kunnioittavassa oikeusvaltiossa lähdemme siitä, että ihmiset voivat lähettää toisilleen luottamuksellisiakin viestejä ilman pelkoa siitä, että suojelupoliisi on niitä lukemassa, Lavapuro taustoittaa.Asiantuntijoiden kuulemisella perustuslakivaliokunnassa on Suomessa pitkät perinteet. Itsenäisyytemme alussa suuri osa valiokunnassa istuneista oli valtiosääntöprofessoreita ja muita valtiosääntöön perehtyneitä asiantuntijoita. Ajan kuluessa, vaalien myötä valiokunnan kokoonpanot muuttuivat, joten perustuslakivaliokunta alkoi kutsumaan asiantuntijoita kuultavaksi, kun lain valmisteluun liittyi tulkinnanvaraisuutta perustuslakiin nähden.


Välillä kuulee myös väittettävän, että perustuslaki estäisi kaiken, ettei enää mistään pystyisi päättämään. Lavapuro ymmärtää perustuslakivaliokunnan asiantuntijakuulemisia kritisoivia.


- Lakiesityksen eteen tehdään paljon töitä. Silloin vallassa olevissa hallituspuolueissa saattaa helposti herättää närää, kun lakiesitys kohtaa vaikeuksia perustuslakivaliokunnassa. Perus- ja ihmisoikeudet tulisikin ottaa huomioon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lakia säädettäessä.


- Ei tämä ole rakettitiedettä eikä myöskään kovin monimutkaista. Valtiosääntö ja perustuslaki avautuvat meidän oikeusjärjestyksestä ehkä parhaiten, kun ajatellaan mitä tarkoitetaan sanoilla vapaus ja yhdenvertaisuus. Jokaisella meillä on oikeus sosiaaliturvaan ja meillä on myös syrjintäkielto. Nämä tulee ottaa huomioon lakeja säätäessä, kuten myös haavoittuvassa asemassa olevat, Lavapuro sanoo.
Lavapuro tutkii, opettaa maisterivaiheen opiskelijoita ja johtaa Turun Yliopiston kansainvälistä maisterinkoulutusohjelmaa sekä on jäsenenä valtioneuvoston asettamassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa. Hän kokee työnsä erittäin tärkeäksi ja mielekkääksi.


- Yliopistolla ja tutkijoilla on yhteiskunnallisesti merkittävä rooli tieteen ohella. Teemme vähän samaa kuin kansalaisjärjestöt, mutta eri tavalla. Yhdessä voimme parantaa heikomassa asemassa olevien ihmisten asemaa.


Opiskeluaikana ihmisoikeudet alkoivat kiinnostamaan minua enemmän ja enemmän.

On hienoa, että pystyn työssäni vaikuttamaan niiden toteutumiseen. Pystyä parantamaan esimerkiksi erilaisten vähemmistöjen ja syrjityksi joutuvien oikeuksia. En tiedä onko tämä kaikista hienoa, mutta itselleni se on erittäin tärkeää ja mielekästä, kyllähän siitä syttyy, Lavapuro kiteyttää.


Teksti ja kuvat: Tanja Raunio / neiti Raunio Oy

Neiti Raunion blogi kertoo intohimoisesti elämään ja ympäröivään maailmaan suhtautuvista ihmisistä ja näiden tarinoista.

422 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page